فیلتر پکیج

فیلتر پکیج پلی فسفات جهت جلوگیری از ایجاد رسوب های آهکی برروی پکیج و یا رادیاتور میشود. این فیلتر عمر مفید پکیج رو بالا برده و باعث عملکرد مطلوب تر آن می شود.قیمت فیلتر پکیج نسبت به کارآیی آن بسیار مناسب است و نحوه نصب فیلتر پکیج به راحتی توسط خود خریدار انجام می پذیرد.
تعویض فیلتر پکیج به طور معمول باید بین 6 الی 8 ماه صورت گیرد.