فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب خانگیبرقی مدل RO یا همان روش اسمز معکوس به کار گرفته می شود و وظیفه این فیلتر آن است که آب را از غشاهای مخصوصی به قطر 0.0001 میکرون عبور میدهد و به سبب آن کلیه سختی ها و آلودگی های آب را از بین میبرد و به کمک این فیلتر میتوان سختی موجود در آب را تا میزان سختی 1 TDS کاهش داد . این فیلتر در دستگاه تصفیه اب خانگیبه عنوان فیلتر چهارم مورد استفاده قرار میگیرد .

Showing all 3 results

Show sidebar

فیلتر ممبران TEC

177,000 تومان 148,000 تومان

فیلتر ممبران طلایی AQUA CLEAR

208,000 تومان 198,000 تومان

فیلتر ممبران فیلمتک مدل TW30

175,000 تومان 165,000 تومان