فیلتر مینرال

فیلتر مینرال یا املاح معدنی دستگاه تصفیه آب خانگی املاح مفید و مورد نیاز بدن از جمله سدیم،کلسیم،منیزیم و پتاسیم را به آب تصفیه شده اضافه میکند.زمان تعویض فیلتر املاح معدنی بصورت دوره ای(8 تا 10 ماه یکبار) انجام میگیرد.فیلتر مینرال بعنوان فیلتر ششم در انواع دستگاههای تصفیه آب قابل استفاده می باشد. در دستگاههای آب شیرین کن فیلتر مینرال معمولاً بعد از تانک ذخیره و قبل از شیر برداشت قرار می گیرد.