هدف از تهیه دستگاه تصفیه آب خانگی داشتن آب سالم و عاری از هرگونه آلودگی و باکتریهای سرطان زا از جمله (نیترات، نیتریت،جیوه، سرب و آرسنیک) می باشد. برای تهیه آب سالم نیاز به دستگاههای تصفیه آب با روش اسمز معکوس یا برقی دارید . این نوع دستگاههای تصفیه آب با فیلتر کردن انواع آلاینده ها و رسوبات باعث تولید آب سالم می شوند.

Showing 1–12 of 25 results

Show sidebar

تصفیه آب آکوآاسپرینگ مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- SN177

2,300,000 تومان 1,946,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای تکومن هوشمند ماورابنفش -قلیایی ساز- اسمزمعکوس مدل RO-BRAIN-UV8353

3,800,000 تومان 3,490,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۱۰ مرحله ای اولانسی نانوفیلتراسیون-ماورابنفش – قلیایی ساز- اکسیژن ساز- املاح معدنی- اسمزمعکوس مدل RO-A995

2,540,000 تومان 1,770,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۱۰ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1950

2,820,000 تومان 1,960,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۷ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1719

1,907,000 تومان 1,330,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۷ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1720

2,120,000 تومان 1,470,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۷ مرحله ای لکس پیور قلیایی یونایزر – املاح معدنی – اسمز معکوس مدل RO-LX1717

2,400,000 تومان 1,300,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1730

2,520,000 تومان 1,486,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1740

2,010,000 تومان 1,407,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1780

2,460,000 تومان 1,845,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۹ مرحله ای با مکانیزم دوگانه اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون-ماورابنفش-قلیایی ساز-املاح معدنی مدل RO-UF-TX700

2,500,000 تومان 2,064,000 تومان

تصفیه آب خانگی ۹ مرحله ای لکس پیور اسمز معکوس مدل RO-LX1850

2,270,000 تومان 1,470,000 تومان