دستگاههای تصفیه آب خانگی (آب معدنی ساز) آلاینده های مضر و سرطان زا را از آب شرب شهری حذف می نماید و با افزودن املاح مفید از جمله (کلسیم،سدیم،منیزیم و پتاسیم) به آب تصفیه شده باعث تولید آب معدنی میشوند همچنین بوسیله فیلتر قلیایی یا آلکالاین ph آب رو تنظیم کرده و خاصیت اسیدیته آب رو از بین میبرند.