دستگاه تصفیه آب زیرسینکی با قابلیت نصب زیر سینک آشپزخانه یکی از اقلام ضروری هر خانوار برای تهیه آب سالم و عاری از هرگونه آلودگی میباشد. تصفیه آب خانگی زیر سینکی با قابلیت نصب به یخچال ساید بای ساید نیاز به تعویض فیلترهای یخچال را نیز مرتفع کرده است. این نوع دستگاه تصفیه آب در دو نوع برقی با روش اسمز معکوس و مکانیکی یا Uf در بازار عرضه میگردد.

نمایش 1–12 از 103 نتیجه

Show sidebar

تصفیه آب ۷ مرحله ای تک مجهز به نانو گیاهی با روش اسمز معکوس مدل RO-T7-NATURE3200

2,490,000 تومان 1,750,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای آکوآکلر مجهز به نانو گیاهی و ۴ در ۱ با روش اسمزمعکوس مدل RO-NATURE-3340

2,620,000 تومان 1,779,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۷ مرحله ای مجهز به قلیایی یونایزر با روش اسمزمعکوس مدل RO-T7-c2200

2,730,000 تومان 1,836,000 تومان

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل AQ-SF2500

3,860,000 تومان 1,848,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۹ مرحله ای آکوآکلر مجهز به قلیایی یونایزر و ۴ در ۱ با روش اسمزمعکوس مدل RO-CR2317

2,490,000 تومان 1,879,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای آکوآکلر مجهز به اولترافیلتراسیون و ۴ در ۱ با روش اسمزمعکوس مدل RO-CUF-2240

2,640,000 تومان 1,880,000 تومان

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مجهز به مکانیزم دوگانه مدل UF-SF3700

3,903,000 تومان 1,880,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای اولانسی مجهز به نانو گیاهی با روش اسمزمعکوس مدل RO-NATURE1120

2,760,000 تومان 1,887,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای اولانسی مجهز به قلیایی یونایزر با روش اسمزمعکوس مدل RO-A1320

2,519,000 تومان 1,889,000 تومان

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-S8-NATURE1400

2,910,000 تومان 1,891,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۸ مرحله ای مجهز به  قلیایی یونایزر و سوپرمینرال با روش اسمزمعکوس مدل RO-T8-3230

2,490,000 تومان 1,899,000 تومان

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ کلر مدل RO-CUF-2020

2,813,000 تومان 1,899,000 تومان