نمایش 1–12 از 19 نتایج

Show sidebar

تصفیه آب ۹ مرحله ای نانوفیلتراسیون -اکسیژن ساز- قلیایی ساز- املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TN540

امتیاز 5.00 از 5
2,200,000 تومان 1,603,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۱۰ مرحله ای تانک پک اشعه ماورابنفش – قلیایی ساز – نانوفیلتراسیون – اکسیژن ساز -املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP7400

3,370,000 تومان 3,070,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۱۰ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز – نانوفیلتراسیون – اکسیژن ساز -املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP7500

3,500,000 تومان 2,250,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۱۰ مرحله ای نانوفیلتراسیون – قلیایی ساز – اکسیژن ساز – املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-CN2018

امتیاز 5.00 از 5
1,950,000 تومان 1,740,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای تانک پک املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP2100

2,600,000 تومان 1,683,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز – اسمزمعکوس مدل RO-TP2200

2,700,000 تومان 1,785,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۷ مرحله ای تانک پک اکسیژن ساز – املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP2800

2,740,000 تومان 2,145,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۷ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز – اسمزمعکوس مدل RO-TP2500

2,680,000 تومان 2,150,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۷ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز -املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP2600

2,750,000 تومان 2,150,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۷ مرحله ای تانک پک نانوفیلتراسیون- املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP2900

2,840,000 تومان 1,870,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۸ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز – اکسیژن ساز – املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP3600

2,720,000 تومان 2,350,000 تومان

دستگاه تصفیه آب ۸ مرحله ای تانک پک قلیایی ساز – املاح معدنی – اسمزمعکوس مدل RO-TP3800

2,750,000 تومان 1,859,000 تومان