زمان تعویض فیلترهای دستگاه های تصفیه آب نسبت به نوع سختی آب مناطق مختلف متفاوت می باشد که در هنگام نصب توضیحات لازم و مورد نیاز در خصوص زمان و چگونگی تعویض فیلتر ، توسط نصاب دستگاه به مصرف کننده گرامی ارائه می گردد.یرای خرید فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی با مشاورین ما تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت تکنسین های مجرب شرکت تصفیه سازان مهر جهت تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی شما اقدام نمایند.