فیلتر اسمز معکوس

در دستگاههای تصفیه آب خانگی ، آب تصفیه نشده پس از عبور از سه فیلتر اولیه و انجام تصفیه اولیه ، با فشار پمپ وارد محفظه ای كه حاوی فیلتر اسمز معکوس یا ممبران RO است می شود. فیلتر اسمز معکوس یا همان فیلتر ممبراین از چندین لایه غشاء نیمه تراوا كه به دور یك لوله مركزی پیچیده شده اند تشكیل شده است.چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یك طرف غشاء آب تقریبا خالص است كه راهی لوله مركزی شده و به سمت خروجی آب تصفیه شده و فیلتر پنجم هدایت می شود. در طرف دیگر لایه های غشاء، آب تغلیظ شده از ناخالصی ها وجود خواهد داشت كه به سمت مجرای فاضلاب هدایت می شود.فیلتر اسمز معکوس یا همون فیلتر ممبراین بعنوان فیلتر مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده می شود.