فرآیند اسمز معکوس

اسمزمعکوس (REVERSE OSMOSIS) یا شیرین‌کننده‌ آب، روشی جهت جداسازی ناخالصی‌های مضر و میکروارگانیسم‌ها است. در این فرایند آب با‌کمک پمپ با‌فشار بالا از غشای « تروا » از جنس لایه‌های کامپوزیت عبور می‌کند. این لایه‌ها ۹۹ درصد از ناخالصی‌های محلول در آب و میکروارگانیسم‌ها و املاح مضر نظیر نیترات، نیتریت، آرسنیک و غیره را جذب می‌کند و به‌وسیله سیستم اتوفلش خودکار به فاضلاب هدایت می‌کند و به آب خالص اجازه عبور داده که وارد مخزن دستگاه می‌شود که در مرحله‌ نهایی کمی املاح موردنیاز بدن به آب اضافه می‌شود.