• دستگاه تصفیه آب AFA9  دارای فیلترها و متریال فودگرید گیاهی است.
  • وجه تمایز و برتری این سری ازدستگاه‌ تصفیه آب خانگی استفاده از پایه های ازجنس فولاد با روکش پرایمر آلکیدی بجای پایه‌های رزین آلکیدی است.