نمایش 1–12 از 222 نتایج

Show sidebar

دستگاه تصفیه آب تک ۸ مرحله ای مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- T6520

2,500,000 تومان 2,220,000 تومان

دستگاه تصفیه آب تک ۶ مرحله ای مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- T5230

2,150,000 تومان 1,980,000 تومان

تصفیه کننده آب تک ۷ مرحله ای مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- T4412

2,450,000 تومان 2,288,000 تومان

تصفیه آب تک ۸ مرحله ای مدل ARTIFICAL-INTIFICIAL-RO-UF-T680

2,650,000 تومان 2,340,000 تومان

تصفیه کننده آب ۶ مرحله ای تک مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL-T5500

2,250,000 تومان 2,045,000 تومان

تصفیه کننده آب تک مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- T500

2,850,000 تومان 2,550,000 تومان

تصفیه کننده آب خانگی هوشمند تک ۸ مرحله ای مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- T290

3,000,000 تومان 2,680,000 تومان

تصفیه کننده آب تک ۱۰ مرحله ای هوشمند مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- TNX2018

3,200,000 تومان 2,990,000 تومان

تصفیه آب ۷ مرحله ای هوشمند با روش اسمز معکوس- نانوفیلتراسیون- املاح معدنی مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- SN2050

2,480,000 تومان 2,197,000 تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی هوشمند ۸ مرحله ای اکسیژن ساز- قلیایی ساز- املاح معدنی – اسمز معکوس مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- S157

2,490,000 تومان 2,269,000 تومان

تصفیه آب هوشمند ۹ مرحله ای نانو فیلتراسیون – اکسیژن ساز – قلیایی ساز – املاح معدنی – اسمز معکوس مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- SN177

3,100,000 تومان 2,310,000 تومان

تصفیه آب خانگی آکوآاسپرینگ هوشمند ۷ مرحله ای قلیایی- سوپرمینرال- اسمزمعکوس مدل RO-ARTIFICAL-INTIFICIAL- S151

2,450,000 تومان 1,785,000 تومان