ادامه مطلب
دانستنیها

آب سالم برای دام و طیور

آب سالم برای دام و طیور کانال های آبیاری اغلب به عنوان منابع برای آب آشامیدنی دام مورد استفاده قرار می گیرند اما اغلب از منابع دیگر، از جمله منابع بی کیفیت استفاده می شود....

ادامه مطلب