ادامه مطلب
دانستنیها

آب سالم و کشاورزی

آب سالم و کشاورزی نقش آب در توسعه کشاورزی کشاورزی، مسلما، در جذب سهم عمده منابع آب قابل استفاده در جهان بسیار موفق بوده است. اگر جمعیت جهان به اندازه کافی تغذیه شود، بدون تخریب بیشتر و...

ادامه مطلب