ادامه مطلب
دانستنیها

فناوری استفاده مجدد از آب

فناوری استفاده مجدد از آب بازیافت یک اصطلاح است که عموما برای قوطی های آلومینیومی ، بطری های شیشه ای و روزنامه ها استفاده می شود ،آب نیز میتواند بازیافت شود. بازیافت آب از فاضلاب های...

ادامه مطلب