ادامه مطلب
دانستنیها

فناوری استفاده مجدد از آب

فناوری استفاده مجدد از آب بازیافت یک اصطلاح است که عموما برای قوطی های آلومینیومی ، بطری های شیشه ای و روزنامه ها استفاده می شود ،آب نیز میتواند بازیافت شود. بازیافت آب از فاضلاب های...

ادامه مطلب

فاضلاب
ادامه مطلب
دانستنیها

دانستنیهای فاضلاب

فاضلاب فاضلاب به تمام پساب های خانوار،موسسات تجاری و غیر تجاری ، بیمارستان ها،صنایع و غیره اشاره دارد همچنین شامل جریان آب و فاضلاب شهری ، زباله های کشاورزی، باغداری و آبزی پروری است. فاضلاب به...

ادامه مطلب