ادامه مطلب
دانستنیها

تصفیه آب دریا

تصفیه آب دریا   نمک زدایی برای تولید آب مناسب برای مصرف انسان و یا آبیاری است. یکی از محصولات نمک زدایی ،نمک است که برای شستشو در بسیاری از کشتی های دریایی و زیردریایی مورد...

ادامه مطلب