ادامه مطلب
دانستنیها

آب سخت و آب نرم

آب سخت و آب نرم اکثر مردم فکر می کنند آب ، آب است درصورتیکه آب به دو دسته تقسیم می شود : سخت و نرم. تفاوت بین آب سخت و نرم هیچ ارتباطی با چگونگی...

ادامه مطلب