ادامه مطلب
دانستنیها

پیش فیلتراسیون Pre Filtration 

پیش فیلتراسیون Pre Filtration بسته به کیفیت آب ورودی به خانه شما می توانید از یک پیش فیلتراسیون استفاده کنید پیش فیلتراسیون، فرایندی است برای حفظ سلامت قلب دستگاه یعنی ممبراین ضروری است. این فرایند معمولا شامل...

ادامه مطلب